Интеркултурен календар

Малък принос на школа „Българче” към културния живот на гр. Хайделберг. На среща в Интеркултурния център насочихме вниманието на обществеността към д-р Петър Берон и паметника му в Стария град. След обстойна дискусия образът и кратко представяне на личността му бяха включени в тазгодишното издание на „Interkultureller Kalender 2014”.

Знаете ли къде се намира? Запознати ли сте с живота му?

По страниците на календара можете да откриете и информация за много от българските празници, които жителите на гр. Хайделберг и приятелите на школа „Българче“ вече познават!