Целта на школа „Българче”

Основната цел на школа „Българче“ е да възпита у децата любов към родния им език и учението изобщо. Това включва усвояване на правилата на езика и граматиката по лесен, достъпен и естествен за тях начин. Обучението в школа „Българче“ им предоставя уютна атмосфера, в която свободно и пълноценно да изразяват мислите си.

Елена Добрикова
Елена ДобриковаУчителка по български език и литература, съ-основателка на школа „Българче“
Родена в гр. Пловдив.

Завършва българска и английска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

С дългогодишен преподавателски и практически опит в сферата на работа с деца, деца със специални нужди, деца с увреждания и/или аутизъм, социално-изолирани деца или такива, при които комуникативната компетенция е нарушена.
  Светлана Иванова
  Светлана ИвановаПреподавател по български народни танци в школа „Българче“
  Родена в гр. Добрич.

  Завършва паралелка с профил хореография в СОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добрич.

  Учи компютърна лингвистика, романистика и англистика към университет „Рупрехт Карл“, гр. Хайделберг. Работи от 2008 г. в SAP AG.

  Танцува 8 години във фолклорен танцов ансамбъл „Добруджанче“, гр. Добрич.
   Aни
   AниПедагог в школа „Българче”
   Ани е завършила е немска филология за чужденци и българска филология в „Рупрехт-Карлс-Университет", гр.Хайделберг, и с радост откликна на предложението ни за съвместна работа при най-малките ни възпитаници! От далечната 2009 година е учител по немски като чужд език на деца от първи и втори клас, мама е на лъчезарно двегодишно момченце, а в свободното си време обича да се занимава и да споделя с околните любовта си към народния фолклор и танци!