План за обучение

Планът за обучение от 4 часа седмично по 40 минути е съобразен с одобрените от МОН на Република България „Адаптирани учебни програми по български език и литература за обучение на децата на български граждани в чужбина” и е в съотвествие с Държавните образователни изисквания и учебните програми, определящи параметрите на учебното съдържание, изучавано в България. Той включва:
   Български език и литература
   Роден край (история и география на България)
   Български обичаи и традиции
   Български народни танци
Постановление на Министерството на образованието за обучение зад граница