Откриване на школа „Българче“

Празник на културите

Ден на четенето 2013г.

Коледно тьржество

Рожден ден на школа „Българче“

Празник на буквите - 24 май